De Heupen

Over HD - Heupdysplasie


HD-A   => HD-vrij (somege DA noemen het HD-0 of HD-vrij  
HD-B  1 en 2 betekend => overgangsform of DJD slijtage
HD-C  1 en 2 betekend => in lichte mate geconstateerde HD  
HD-D  1 en 2 betekend => HD positief gekeurd fokverbod
HD-E  1 en 2 betekend => HD positief optima gekeurd fokverbod

HD komt erder voor bij grote rassen , minder bij kleine rassen en lichte honden ,

Een hond met HD kan een gewoon leven hebben, want het is niet altijd pijnlijk. In erge gevallen kan een hond geopereerd moeten worden.

Bij HD-vrije ouders kunnen er in een nest pups tussen zitten die HD afwijkingen hebben of zelfs zware HD. Daarentegen kunnen ouders met HD-afwijkingen ook pups krijgen zonder HD-problemen. 
HD is dus alleen erfelijk als het in de genen aan te tonen is, maar helaas is de wetenschap nog niet zover ontwikkeld om dit te kunnen aanwijzen. Dus een hond kan HD hebben, zonder dat het uit de genen van de ouders komt.

Wanneer HD genetisch bepaald is; 
Het beste is dan om een nestje te planen met een hond die HD-vrij (HD-A) is of een hond met HD-B.
Bij een hond met HD-C is het belangerijk toch meer een HD - vrije partner te gebruiken!

Zolang de wetenschap de honden nog niet kan testen of zij drager of niet drager zijn van het gen, wat voor HD staat, blijft HD een moeilijk geval.

Heupdysplasie is een zogenoemde multifactoriële aandoening. Betekend dat er meerdere factoren een rol spelen.

HD komt niet alleen door erfelijkheid, Heupdysplasie is maar voor ongeveer 30% een erfelijk bepaalde aandoening. Ook door verkeerde voeding - verkeerder beweging als pup. HD is door u als eigenaar ook te voorkomen : goede voeding, geef geen extra supplementen bij het voer, behalve eventueel chondroïtinesulfaat en glucosamine, twee stoffen die het gewrichtskraakbeen beschermen ( belangrijk!! :de voeding mag niet teveel ook niet te weinig calcium bevatten, aangezien dit de ontwikkeling van ED bewerkstelligt. Ten opzichte van de energie in de voeding, moet het calciumgehalte laag zijn .(slechte voeding =>goedkoop is duurkoop ) , geen trapen lopen , niet springen , niet overmatig veel bewegen als de gewrichten nog niet volgroeid zijn : betekend: geen lange wandelingen met de puppy's het kraakbeen bij deze leeftijdscategorie is nog niet geheel in bot omgezet, waardoor bij overbelasting problemen kunnen ontstaan. Lange wandelingen door het zand zijn helemaal uitgesloten!

Een hond niet met voeding volstoppen zo dat hij extreem overgewicht krijgt , kleine stukjes fietsen is gezond om  de spieren op te bouwen (nog niet als hij te jong is, want dan is het schadelijk!)

Optimale calcium hoeveelheid voor jonge honden 0,8% - 1.0%van het droge stof gehalte. 

Vitamine D 500IU per kg voer .

 

Hoe wordt heupdysplasie gediagnosticeerd?

Na een zorgvuldig onderzoek krijgen we alleen door röntgenfoto’s de bevestiging.

Bij de röntgenbeoordeling van het heupgewricht zijn een aantal zaken van belang:

  1. De vorm van de kop
  2. De vorm van de kom
  3. De aansluiting van de kop in de kom
  4. De eventuele aanwezigheid en ernst van artrose  

Bij afwijkingen van één of meer van bovengenoemde spreken we van HD.  

 

 

DE Elleboog

Over ED - Elleboogdysplasie

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal verschillende aandoeningen (OCD, LPA , LPC, Incongruentie ) in het ellebooggewricht. 

De 4 aandoeningen zijn  :

bulletOCD   (Osteochondrose Dissecans)
bulletLPA    (Losse Processus Anconeus)
bulletLPC    (Losse Processus Coronoideus)
bulletIncongruentie : het niet goed aansluiten van de gewrichtsvlakken op elkaar

ED bestaat in 3 normen 

Graad 1 , Graad 2 , Graad 3 dit maakt uit hoe zwaar de hond ED heeft. Ed vrij of ED 0 betekend geen aandoening ook geen artrose.

Is er wat Artrose krijgt de hond een ED1 uitslag.

ED komt voornamelijk voor bij de grotere, snel groeiende rassen : Berner Sennen, Duitse Herder, Sint Bernard , Labardaor ,Golden Retriever , Mollossers , Dogachtige............ED is niet altijd erfelijk. 

ED is erfelijk als het uit een erfelijk vorm bestaat  , soms is ED zoals ook vb. Artrose  en  DJD uit een Breuk -Trauma , Operatie , Bandscheuring, Ongeluk , Kneuzing, Verrekking, Verstuiking, Opzwelling, Verkeerde beweging, Overgewicht , DJD Artritis, etc...)  ontstaan wat dus in die vorm niet erfelijk gebeurt is. 

Bij traplopen kan bij grote zware honden zo'n beschadiging van het kraakbeen makkelijker en sneller voor komen. 

Als mogelijke oorzaak wordt aangegeven een ontwikkelings stoornis t.g.v. overbelastingen/of overgewicht. Dit wordt nog verergerd door te veel of te min calcium in de voeding , optimaal is  0,8% - 1,0%.

Er ontstaat door de ongelijke belasting van het kraakbeen schade in het gewricht met artrosevorming tot gevolg heeft. De pijn komt deels door de zwelling van het gewricht en door de kraakbeenschade zelf.

 

 

1. OCD (Osteochondrosis Dissecans)

Hierbij laat er een kraakbeenflap los van het binnenglijvlak van het opperarmbeen (Het kraakbeenlaag komt op een beperkte plaats los en lig als een “flap” te slingeren in het gewricht).

Net als bij de LPA en LPC geeft dat weer lokale irritatie en op den duur slijtage. Mogelijk geeft deze aandoeing nog wel de meeste problemen op termijn, soms zelfs als de hond geopereerd is

Deze vorm komt voornamelijk voor bij de grotere, snel groeiende rassen bij pups tussen de vier en twaalf maanden.

De symptomen bestaan uit een geleidelijk optredend manken vooral nadat de hond gelegen heeft, een gezwollen ellebooggewricht en

de poot wordt naar buiten gedraaid om de binnenkant van het gewricht te ontlasten.

OCD is ook mogelijk in schouder ,knie of hak.

 

 

2. LPA (Losse Processus Anconeus)

Het bovenste uitstekende deel van de ellepijp is het processus anconeus.

Als er tijdens de ontwikkeling van de jonge hond iets misgaat , zien we vaak al op zeer jonge leeftijd een kreupele hond (voor de leeftijd van 4-5maanden).

Ook hier geld irritatie van het losse stuk en secundaire slijtage met als gevolg een te vroeg versleten elleboog.

Komt voornamelijk bij Duitse Herder, Sint Bernard, Teckels en Bassets.


 

 

3. LPC (Losse Processus Coronoideus)

Het puntje aan de binnenzijde van de elleboog , dan wel een deel ervan , komt los te liggen.

Dit losse stukje gaat functioneren als een los stukje bot in het gewricht en gaat pijn veroorzaken.

Het schuren ervan geeft beschadegingen met als gevolg slijtage.

Tijdens de verbening van de processus coronoideus op de leeftijd van 4 tot 5 maanden kan het losraken door een ontwikkelingsstoornis, overbelasting en/of overgewicht.

Mogelijk kan dit worden verergerd door te veel calcium in de voeding. Deze aandoening komt vaker voor bij grote rassen. Met name reuen lijken gevoeliger hiervoor.

De combinatie met Osteochondritis Dissecans is niet ongewoon. Het gewricht is verdikt en pijnlijk en het gewricht wordt bij het lopen vaak naar buiten gedraaid.

 

 

         4. INCONGRUENTIE

Bij incongruentie  is er sprake van een niet goede aansluiting van de gewrichtsvlakken van spaakbeen  en ellepijp  op elkaar of ten opzichte van het gewrichtsvlak van de opperarm.

Om een diversiteit aan rednen gaat er iets mis in het uitgroeien van de ellepijp en spakbeen , de een groeit harder dan de ander en het gewrichtsvlak dat door spaakbeen en

ellepijp gevormd wordt , krijgt dus een niveauverschil.

Dit hefft ernstige consequenties voor het functioneren , het is pijnlijk en geeft slijtage.

Dit geeft uiteindelijk arthrose van het ellebooggewricht, ook kan incongruentie een los processus coronoïdeus tot gevolg hebben.

 

 

Artritis

DJD   (Degenerative Joint Disease)

Artritis, ook bekend onder de naam reuma of DJD , is een ontsteking van de gewrichten, die veroorzaakt kan worden door verwondingen, infectieziekten of een chronisch vitamine gebrek.
Een langdurig vitamine gebrek staat.als 1 op de verdachtenlijst.


Het gevolg van een gewrichtsontsteking is beschadiging van het kraakbeen. Kraakbeen geneest slecht omdat er geen bloedvaten in lopen. Duurt een gewrichtsontsteking te lang, dan leidt dit tot een gewrichtsdestructie.
 

 

Artrose

Artrose is  slijtage.

Zowel de elleboog als het heupgewricht kan versleten raken.

Door diversiteit aan rednen : overgewicht , antistofopbouw , infectie , operatie - zuurstof aan de bot , bloedingen  , ongeluk , voetbalknie , breuken , kraakbeenstoornissen , ook Sporten: Agility- racen -ongeschikte ondergrond , ouderdom .

Artrose kan ook ontstaan in de loop van een ziekte waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen eind lichaamscellen of tegen parasieten , maar dan tegelijkertijd ook tegen eigen lichaamscellen.

Kortom er zijn heel veel aandoeningen bij de hond , zowel ontwikkelings (ED-HD) als verkregen stoornissen die uiteindelijk leiden tot artrose.

 

 

Juiste bewegingen en optimaal uitgebalanceerde voeding bij een pup is zeer belangerijk voor zijn ontwikkeling.

Elleboogen en heupen hebben vanuit natuur een mechanisch bedoeling , Scharnieren , juist om die reden ook kwetsbaar.

 

Dierenartst Specialist Chirurgie Orthopedie Prof. Dr. Hazewinkel 

  Copyright © Website 2003-2012 Shetan Bulls

    Niets van deze webside , zowel text als foto's mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen

Overtreders maken zich strafbaar en worden gerechtelijk vervolgd.

Auteursrechte.