De Tanden

 

 

Een hond heeft 42 tanden
 


boven kaak
6 Incisiva
2 canini
8 premolaren
4 molaren
 


onder kaak
6 Incisiva
2 canini
8 premolaren
6 molaren

 

naar de hoektand komt de Premolaar :
P1 - hele kleine tand (melktand element ja nee )
dan de P2 , P3 , P4

erna komen de Molaren helemaal achter in het gebit -de kaken


De P1 premolaar 1 is soms niet aanwezig , dit is een tand waarbij er
nog steeds niet duidelijk is of hij bij de vaste elementen hoort of richting het melkgebit ( melkelementen ) van een hond gaad (de ordel van de P1 als melktand -overheerst de uitspraken bij de Professoren , er is geen eensluidende mening of dit element nu tot het melkgebit gerekend moet worden of tot het blijvend gebit  ) .

Waarom een vaste tand er niet is kan veel oorzaken hebben uiteindelijk.
De oorzaak voor een stoornis in de doorbraak en tandwisseling kan genetisch zijn of postformatief zij.

*Genetische aanleg - Agenesie , het komt voor dat de melktand geen blijvende opvolgers hebben.

Postformatief is bijvorbeeld een traumatische beschadiging in de periode dat het tijdelijke (melkgebit) of blijvende gebit zich aan het ontwikkelen is:

*Slechte extractie van een melktand.

*Onvolledige resorptie (afbraak) van het melkelement.

*Ectopische kiemligging van de opvolger ligt de aanleg van het vast element niet in een lijn met de wortel van het melkelement.

*Door redenen zoals trauma dat het tandzakje van de opvoolger beschadigt.,

*Pulpa infectie hefft ernstige gevolgen voor het tandzakje van het vaste element.

*Fibrineuze verdikking van het bedekkende tandvlees die de doorbraak verhinderen.

*Dilaceratie (wortelkromming).

*Ziekte , infectieziekten  , ernstige wormbesmettingen of voedingsfouten kan er een verstoring optreden in het tandwisselingsproces waardoor de eruptie van het blijvend element stopt  of een afwijkend verloop krijgt.

*Ook door ruimte gebrek (crowding) in de kaak kan het ook gebeuren dat er een tand weg blijft , dit gebeurt bij kortschedelige honden, bv : Rottweiler / AB / Boxer .

Als je wil weten op je hond een compleet gebit krijgt of had kunnen krijgen moet de hond als pup (zeer jonge pup ) röntgen , daar zie je namelijk het melkgebit en in de kaak achter het melkgebit de tandzakje van het vaste elementen staan , je kan precies tellen en als de hond later het tijdelijke gebit wisselt met 3-4mnd tot 7mnd kun je precies zien of die tand die er gemist word wel eerder in de kaak was en dat hij dus of gemist word wel het een erfelijke factor is of postformatief stoornis .


Gebitselementen van teven breken eerder door als die van reuen.


Om over het gebit van een hond te schrijven is iets heel uitgebreid eigenlijk en met dit beetje tekst nog lang niet klaar.

Het mooiste  is natuurlijk een volledig gebit , maar je kan het niet bepalen altijd wel proberen maar er spelen veel dingen mee die ik opgeteld heb wat er kan fout lopen.

Er is ook zeker verschil in grote van
tanden , maar voor de ene is groot nog nooit groot genoeg en voor een ander is klein al te groot en omgedraaid , het Woord groot is heel uitgebreid , ook grote tanden (macrodontie) hebben veel meer last van doorbraak wat kan gaan tot verhinderen - wegblijven wegens plaatsgebrek.
 

Een hond met kleine tanden kan wel grote vererfden en omgedraaid ook.

Ik persoonlijke vind een volledig gebit mooier , en als er niet meer als 2 tanden te missen ook nog o.k. , maar dat is iedereen zijn eigen ding natuurlijk.

Of een tand recht is of beetje krom staat , al is dit een factor van diverse dingen , en kan alleen beoordeelt worden als er een goed onderzoek plaats vind , want krom groeien kan door zo veel dingen gebeuren maar kan ook erfelijk zijn .
 


 

Diverse gebitsstanden (rasafhankelijk)

 

*1schaar gebit

*2 tang gebit

*3 boven voorbijt

*4 onder voorbijt

 

1.Malocclusie gebit:

Wry Jaw - kromme kaak genoemd

Te zien bij rassen als Pekingese , Bulldog , Boxer , Rotweiler. (kortschedelige honden)

Dit is niets anders als een groeistoornis , de benoeming  wry jaw bestaat eigenlijk niet als ziekte of iets dergelijks , het enige wat bestaat is de groeistoornis , dit betekend dat de ene kant harder kan groeien als de andere kant of er een groierem is aan een kant.

Sommige honden staan achter hoger als voor - dit is ook een groeistoornis.

Gebeurt het in de kaak :links groeit harder als rechts of omgedraaid (groierem), daardoor ontstaan verwrongen gebitten, krom gebitje , gaat de andere kant de snelheid weer aanpassen kan het verdwijnen ( dit gebeurt niet zo vaak dan bij oudere pups maar het kan en is niet uitgesloten ). 

Niet de wry jaw - kromme kaak is erfelijk maar als ...dan is het de groeistoornis .

Maar niet elke groeistoornis is dus erfelijk kan ook zo maar een dier een groeistoornis hebben , op door te kort aan voedingsstoffen , trauma , infectie  gebit , gebitsvorming , groeirem etc.. ) , dit betekend  ook kan er een hond die een groeistoornis had het niet verder geven want het  uit een niet erfbare vorm ontstaan is.

Een groierem - stoornis is : het remen van de  doorgroei aan de onderkaak of bovenkaak wordt veroorzaakt  door afwijkende gebitsvorming  van de hoektanden , de stand van de hoektanden wordt gedwongen verandert door de persistentie van de melkhoektand .(maxilaire en mandibulaire hoektand ).

Om dit duidelijk te weten zullen er genetische testen moeten gebeuren , alleen zo is te zien of het erfelijk is of niet , dit zull wel belangerijk zijn bij een hond met deze situatie.

   

 

2.Malocclusie van de snijtanden.:

De blijvende snijtanden behoren door te komen aan de binnenzijde (linguaal / palatinaal) van de melktanden. Als een of meer melksnijtanden persisteren , kan dit gevolgen hebben voor de normale scharende occlusie of beschadiging van het tandvlees veroorzaken.

 

3.Malocclusie van de maxillaire (bovenkaak hoektand )

De permanente maxillaire hoektand breekt door aan de mesiale (rostrale) zijde van het melkelement.Persistentie van deze melkhoektand hefft tot gevolg dat de blijvende hoektand genoodzaakt wordt door te breken in de interdentale ruimte (ruimte tussen de tanden) die bestemd is voor de onderkaak-hoektand. Als deze ruimte nu ingenomen wordt door de doorbrekende bovenkaak -hoektand en/of laterale snijtand , zal de doorbraak en doorgroei van de onderkaak hoektand gestoord worden.

Deze situatie kan beschadigingen veroorzaken en pijnlijk zijn. dit kan invloed zijn op het eetgedrag van het dier : slecht eten, veel kauwen  en bijten op vreemde voorwerpen.Bij persistentie van de bovenkaak melkhoektand kunnen zich een aantal malocclusies voordoen. Zowel de doorbraak van de boven - als die van de onderkaak-hoektand kan gestoord worden , met als gevolg niet doorgebroken gebitselementen. De onderkaak-hoektand kan de bovenste hoektand of laterale snijtand in mesiale,labiale of buccale richting drukken. Ook kan de onderkaak -hoektand gedwongenworden zich tijdens de doorbraak naar linguaal te verplaatzen en darbij in het verhemelte dringen.

Persistentie van de melkhoektand

 

4.Malocclusie van de mandibulaire (onderkaak) hoektand

De permanente mandibulaire hoektand breekt door aan de linguale kant van de melkhoektand.Als de melkhoektand uitvalt, verplaatst de blijvende hoektand zich naar lateraal. Hij past dan precies tussen de bovenste laterale snijtand en hoektand. Als de melkhoektand persisteerd, wordt de blijvende hoektand gedwongen zich linguaal ervan veder te onwtikkelen .

De nieuwe hoektand zal bij uitgroei het slijmvlies van het palatum beschadigen,somsin het palatum-durum dringenen een infectie of zelfs een oronasale fistel (verbinding tussen mondholte en neus ) veroorzaken.

Als er sprake is van een (te) nauwe onderkaak , zal deze afwijking zich nog eerder voordoen.

 

5.Malocclusie van de kiezen

Persisterende melkkiezen komen af en toe voor bij honden. De kans is dus klein dat bij de doorbraak van een blijvende kies alle wortels van de melkkies niet geresorbeerd worden. Het is dus wel zo dat de kroon van een melkkies (met een enkele keer een stuk wortel)  nog aanwezig is : doppen op de kiezen.

 

Het is een veelvoorkomend probleem bij honden 'de persisterende melkhoektand ', ze kune ernstige malocclusies ( ook kaak ontwikkeling ) veroorzaken.

Bij alle Malocclusie is vaak een correctie van het gebit , kaak en of stand tand mogelijk met plaatsen van een beugel op de verschillenden  manieren.

Omdat de groei van tanden en kiezen in de snelgroeiende kaken bij de hond zo snel gaat , komen afwijkingen regelmatig voor, de gevolgen van die afwijkingen kunnen ernstig zijn voor een goed en mooie geplaatst gebit.

Regelmatige controle bij de tandheelkundige veterinaire in jonge levtijd om persisterende melkelemente snelst te extraheren is belangerijk .

Zo zie je het thema tanden is een heel uitgebreid iets wat eigenlijk nu met dit beetje tekst nog lang niet klaar is in uitleg en info.

Veterinaire Specialist Tandheelkunde Drs Van Foreest

Nancy Schwarzer

  Copyright © Website 2003-2012 Shetan Bulls

    Niets van deze webside , zowel text als foto's mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen

Overtreders maken zich strafbaar en worden gerechtelijk vervolgd.

Auteursrechte.