Hartfalen - Hartafwijkingen

Hartruis

 

Hartafwijkingen komen meestal aan het licht zonder dat zij verschijnselen veroorzaken.

Dit betreft voornamelijk aangeboren hartafwijkingen bij jonge honden, die worden ontdekt tijdens het ondrzoek , bij hartausculatie wordt een hartruis gehoort.

Let op : helas , kan niet elke dierenartst een hartje bij een pup goed afluisteren, dit brengt mee dat een hond later aan een hartfaal kan overleden .

Verschijnselen die kune voorkomen : achterblijven in de groei, verminderde conditie , flauwtes , extrem benauwd , kortademig.  

De drie congenitale (aangeborene) hartafwijkingen zijn :

*De Pesisterende Ductus Arteriosus  'PDA'

*De Aorta-Stenose 'AS'

*De Pulmonalis-Stenose 'PS'

Ook kune pups een 'onschuldige ' hartruis' hebben , die zal verdwijnen tijdens de groei.

 

De Persisterende Ductus Arteriosus - PDA genoemt is waneer na de geboorte een open verbinding blijft bestaan tussen de grote lichaamslagader (aorta) en de longslagader (arteria pulmonalis). Verschillende honderassen hebbeneen aanleg voor PDA: Toy-dwergpoedels , maltezer , duitze herder , collies , keeshond , yorkshire terrier , engelse springer spaniel om maar een paar voorbeelden te noemen .

Een PDA komt frequenter voor bij vrouwelijke dan bij manelijke dieren . De sluiting van de ductus arteriosus na de geboorte komt normaal tot stand door contractie van spierweefsel in de wand van het vat. Bij honden met een PDA ontbreekt deze spierlaag, wardoor sluiting niet goed mogelijk is . Bij het lichamelijk onderzoek is de pls opvallend steil . Bij palpatie van het hart is een trilling -fremitus voelbaar en een continue vaak zeer luide hartruis is te horen op het gebied van de aorta- en de pulmonaliskleppen (machinekamergeruis) .

Een diagnose kan met een hartecho gesteld worden. Een PDA is de enige frequent voorkomende congenitale hartziekte bij de hond , die helemal genezen kan worden , en het verdient de aanbeveling de PDA op jonge leeftijd te sluiten . Indien dit niet gebeurt , dan sterft 2/3 van de honden binnen 1 jaar aan hartfalen. De ductus kan van buitenaf met een ligatuur (chirurgisch) en van binnenuit minimal invasief via een in de liesslagader geplaatste katheter (coiling ) gesloten worden . Volledige herstel is te verwachten bij een succesvolle ingreep op jonge leeftijd.

 

De Aorta Stenose - AS genoemt is een vernauwing in de uitstroombaan van het linker ventrikel. de subvalvulaire (onder de aorta klep) vorm (door een fibreuze ring ) is de meeste voorkomende. de fibreuze ring is tijdens de geboorte nog niet aanwezig , maar gaat zich in de loop van de eerste levensweken ontwikkelen en mogelijk verergeren. Het is de de meeste voorkomende aangeborene (congenitale) hartafwijking bij de hond.Sommige rassen zijn gepredisponeerd (kwetsbaar) Newfoundlander ,Boxer ,Bulldog ,Retriever.

Meestal zijn er in het beginstadium geen verschijnselen. Soms valt achterblijven in de groei , flauw vallen , sterke benauwdheid  op. Bij onderzoek kan er een zwakke pols zijn. Bij hartausculatie wordt meestal een rauwe luide hartruis op het klepgebied van de aorta gehoord. De diagnose en de ernst van de afwijking kan betrouwbaar met een echocardiogram vastgesteld worden. patienten met een milde vorm van AS hebben een normale levensverwachting, terwijle de prognose met een ernstige AS niet goed is.

het is geen fectieve therapie , medicijne (betablokkers) worden vaak voorgeschreven bij ernstige AS om symptomen of complicaties te voorkomen . Desondanks gebeurt het vaak dat deze dieren plotseling aan een hartfalen sterven.

 

De Pulmonalis Stenose PS genoemt is bij de hond een frequent (vaak) voorkomende  aandoening waarbij een vernauwing van de uitstroombaan van het rechter kamer en/of de longslagader (A.Pulmonalis) aanwezig is . Zelden geeft de aandoening problemen op jonge leeftijd . Bij hartauscultatie (hart afluisteren) wordt door de dierenarts meestal een luide rauwe hartruis op het klepgbied van de pulmonalis gehoord. Een diagnose en een inschatting van de ernst van de aandoening kan met een hartecho vastgesteld worden , en is therapeutisch en prognostisch cruciaal.

PS kan , als deze matig of ernstig is , worden behandelt door dilatie met behulp van een , via een de vena femoralis ingebrachte balloncatheter. Gepredisponeerd ras is de beagel .

 

Niet alle hartruisen worden gelukkig door een aangeboren hartafwijking veroorzaakt.

 

De bloedstroom in het hart kan bij sommige puppies turbulent ( wervelende karakter; de stroming loopt niet netjes gelaagd) worden doordat het slagvolume van het hart bij pups over het algemeen groter is , in combinatie met het bloed wat bij pups normaal gesproken wat dunner is ( lager hematocriet). Als de pups daarnaast op een behandeltafel ook nog eens enthousiast , nerveus of bang pompt het hart nog meer bloed rond , waardoor een fysiologische hartruis ontstaat . Deze hartruisen verdwijnen tijdends de groei ( geen behandeling nodig ;) )

Met behulp van een echocardiogram kan het onderscheid tussen een congenitale hartaandoening en een fysiologische hartruis gemaakt worden.

Dierenartst Specialist Cardiologie Dr. Beijerink

Nancy Schwarzer